Hetkel lehel:
4 külalist
tempt » KONKURSID - competitions » Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekonkurss (29.02.12)

Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekonkurss (29.02.12)

Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekonkurss (29.02.12)

Urmet @ 13.12.2011 12:19 | Registreerunud: 17.04.2003

SISU:
Konkursi eesmärk on saada Eduard Ahrensi mälestusmärgile sobivaim lahendus koos
ümbritseva ala heakorra ja kujundusega. Kavandatava töö realiseerimine peab jääma suurusjärku 50.000 eurot.

Mälestusmärk peaks memoreerima Eduard Ahrensi keeleuuenduslikku tegevust ja
võimalusel kajastama ka tema sidemeid Soomega - nii soome keele eeskujusid
eesti keele grammatika koostamisel kui soome rahvuseepose looja Elias Lönnroti
külaskäiku Kuusallu (sellekohane tahvlike on pastoraadi seinal praegugi olemas).

Konkursile on oodatud nii nn klassikaliste mälestusmärkide kavandid kui märksa
originaalsemad lähenemised. Kokkuvõttes on teretulnud lahendused, mis pälviksid
avalikku, sh turistide huvi, olles väärt mälestusmärgi juurde juhatavate viitade
paigutamist (maanteede äärde), ning aitaksid tõsta Kuusalu tuntust.

Mälestusmärgiga koos tuleb lahendada kogu ala kujundus – teed, haljastus, istepingid, valgustus, nii et mälestusmärgi esindusliku eksponeerimisega
kaasneks selle orgaaniline seos ümbrusega ja moodustuks visuaalne
tervikansambel.

Lahendada piirete, väikevormide vmt abil sobivad istumiskohad, et oleks antud
võimalus inimeste pikemaajaliseks viibimiseks mälestusmärgi lähiümbruses.

Lahendada mälestusmärgi põhimõtteline valgustusküsimus.

Leida lahendus taustal/naabruses oleva parkla varjamiseks, vältida selle
domineerimist.

Säilitada ala ümbritsev funktsionaalselt vajalik ja inimestele harjumuspärane tee
ning juurde lisada rada (rajad) mälestusmärgi juurde.

AEG:
Tööde esitamise tähtaeg: 29.02.2012. a. kell 16.00

HIND:
I stipendium - 1000 eurot
II stipendium - 600 eurot
III stipendium - 400 eurot

LINK:
Laurentsiuse Selts