Hetkel lehel:
7 külalist
tempt » KONKURSID - competitions » Tondiraba spordikompleksi ideekonkurss (30.01.12)

Tondiraba spordikompleksi ideekonkurss (30.01.12)

Tondiraba spordikompleksi ideekonkurss (30.01.12)

Urmet @ 02.12.2011 11:39 | Registreerunud: 17.04.2003

SISU:
Ideekonkursi eesmärkideks on:
1) Varraku tn 14 kinnistu (krundid: Varraku tn 14, Varraku tn 14a,14b ja 14c) ja lähialale (vt planeeringuala skeem, lisa 10) uue Tondiraba spordikompleksi mahulis-planeeringulise eskiisi koostamine, mis pakuks välja lahenduse kavandatavate laiendatud funktsioonide ja ehitusmahtude, avaliku ruumi vajaduste ja olulisemate linnaehituslike seoste kohta ning tagab avalike huvide ja võimalike huvitatud isikute huvide arvestamise.
2) Varraku tn 14 krundile jäähalli hoone ehitusprojekti eskiisi(ideekavand) koostamine.
3) Leida isik/ud, kellelt peakorraldaja tellib pärast võistlust võidutöö alusel Jäähalli ehitusprojekti ja Varraku 14 kinnistu alale spordikompleksi uue planeeringu eskiislahenduse alusel, detailplaneeringu koostamise.

Koos jäähalli arhitektuurse ideekavandiga hinnatakse Varraku tn 14 kinnistule esitatud uue Tondiraba spordikompleksi planeeringu eskiislahendust, märgitud maaalale kavandatavate laiendatud funktsioone ja ehitusmahtusid, avaliku ruumi ja olulisemate linnaehituslike seoste kirjeldust.

Parima jäähalli arhitektuurse ideekavandi ja Tondiraba spordikompleksi planeeringu eskiislahenduse autoritega asutakse läbirääkimistesse pakutud ideekavandite alusel Jäähalli hoone projekteerimiseks ja Varraku tn 14 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks vajaliku hankelepingu sõlmimiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse alusel.
Jäähalli projekteerimistööde orienteeruv periood:
Eelprojekt veebr - 30. mai 2012.a. ; Põhiprojekt: juuni - 15. september 2012.a.;
Tondiraba maaala detailplaneeringu koostamise orienteeruv periood: detailplaneeringu algatamine - juuni 2012, detailplaneeringu vastuvõtmine – jaanuar 2013, detailplaneeringu kehtestamine- veebruar 2014.a.
Varraku 14 kinnistule kavandatud spordikompleksi hoonetele ja rajatistele esitatavad s.h Jäähallile esitatavad nõuded on täpsemalt määratletud tehnilises kirjelduses.

AEG:
Tööde esitamise tähtaeg: 30.01.2012 14:00

HIND:
1) Esimese koha auhind 4790.-€
2) Teise koha auhind 2560.-€
3) Kolmanda koha auhind 1600.-€
4) Kaks ergutuspreemiat a`960 eurot.

LINK:
Riigihanked