Hetkel lehel:
4 külalist
tempt » OKO » Nafta / Petroleum

Nafta / Petroleum

Nafta / Petroleum

Raul @ 12.02.2010 15:42 | Registreerunud: 01.04.2003

Total world production/consumption (as of 2005) is approximately 84 million barrels per day (13,400,000 m3/d).

Koosneb peamiselt süsinikust - Carbon 83 to 87%

Petroleum by Wiki

1 Oil barrel = 158.9873 e. 159 Liitrit

Total oil consumed in barrels per day (bbl/day):
Estonia 29,000 bbl/day
USA 19,500,000 bbl/day

by CIA-World Factbook

Tonne of oil equivalent (toe)
The tonne of oil equivalent (toe) is a unit of energy: the amount of energy released by burning one tonne of crude oil, approximately 42 GJ (as different crude oils have different calorific values, the exact value of the toe is defined by convention; unfortunately there are several slightly different definitions as discussed below).

Barrel of oil equivalent
The barrel of oil equivalent (BOE) is a unit of energy based on the approximate energy released by burning one barrel (42 US gallons or 158.9873 litres) of crude oil.
--------------------------------------------------------------------------------------
Eesti kui naftariik.
Küsimus on kui palju naftat (vedelkütuseid) ühe kodaniku kohta see riik täna tarbib, et funksida? Erinevad allikad annavad eri tulemusi, aga üldiselt tuleb selleks numbriks ca 1000 liitrit vedelkütust/aastas per kärss.

"Iga Eesti elanik, rinnalapsest raugani, maksab igal aastal 7500 krooni obrokit naftašeikidele, et siin Eestis liikuda Raplast Tallinna, Türilt Viljandisse, Virtsust Pärnu jne. See on ju täiesti ebaloogiline asjade korraldus." by Elektromobiilne Eesti 2020

... ja arhitektidena peame pealt vaatama kuidas Dubai kõrbe ehitatakse "ökolinna"

Miljoni barreli vaade by ELF
2006. aasta Loode-Eesti naftakatastroofist ja vabatahtlike koolitusest.
Meretransport Läänemere kasvab aasta-aastalt, suurenevad ka naftaveod. Uue ja palju tõsisema naftaõnnetuse juhtumine on paraku vaid ajaküsimus. Ehkki 2006. aasta talvine naftakatastroof oli oma ökoloogilistelt tagajärgedelt ilmselt Eesti kõigi aegade rängim, polnud see naftakoguselt suurim isegi meie ajaloos.

Huvitavaks läheb film 2:20 juures - enne seda palju üldist jura ja saab näha Villu Relijani & Arnold Rüütlit.

Postitusele lisatud failid:
2367_Eesti_energeetika_arvudes_2007.pdf
EKisel_I_Energiafoorum_12_03_2008.pdf

Naftarong

Raul @ 12.02.2010 17:04 | Registreerunud: 01.04.2003

... kui olete tõkkepuu taga ja vaatate mööduvaid tsisterne, siis vaadake seda nii:

- ühe tsisterni maht on ca 72.38m3
- 1m3 = 1000 liitrit
- vt. eelnevat postitust, millest järeldus, et üks Eesti Vabariigi kodanik tarbib aastas ca 1000 liitrit vedelkütust st. 1 tsistern on umbes 70 Eesti inimese aastane vedelkütuse vajadus
- bensiini 95 turuhind täna on ca 15 krooni/l, mis teeb tsisternitäie (72380 l) hinnaks ca 1,1 miljonit krooni ( 1 085 700 krooni).

Peak Oil 201X

Raul @ 19.03.2010 13:52 | Registreerunud: 01.04.2003

... 2010 aastaga oleme jõdmas uude ajajärku - naftaajastu lõppu - enamik nafta-graafikuid näitab, et aastaks 2020 on nafta tarbmine languses ja hääbub ajapikku.

Peak oil is the point in time when the maximum rate of global petroleum extraction is reached, after which the rate of production enters terminal decline.

by Wiki


2014: New and Improved Peak Oil Forecast
While petroleum companies have announced record profits as of late, a new study published in Energy & Fuels has some startling news. Using an improved forecasting model, researchers from Kuwait University and Kuwaiti Oil Company predict that conventional crude oil production will peak in 2014.

via Triple Pundit

Naftaajastu lõpp on saabumas

Raul @ 24.03.2010 16:23 | Registreerunud: 01.04.2003

Inseneerias Jaanuar 2010 on TTÜ doktorant Kalev Kallemetsalt päris huvitav artikkel ilmunud.

Bensiin ja diislikütus on Eesti suurimad impordiartiklid ning oluline kulu kõikidele ettevõtetele ja peredele.

Fakt on, et praegu moodustab kütus vaid ligikaudu 20% kogu autotranspordi kuludest (eeldades kulu auto soetamisele ja muule ca 65 000 krooni aastas ja läbisõiduks ca 40 000 km). Selleks, et inimene hakkaks oluliselt kärpima sõidetavaid kilomeetreid, peaks kütus moodustama 40^50% kogu transpordikulust. Deutsche Banki analüüs osutab, et ulatuslikuks bensiiniautode vahetuseks elektri- ja hübriidautode vastu peaks viimaste kogukulud olema 20^30% väiksemad, et pakkuda piisavat motivatsiooni vahetada tuttavat tehnikat. See tähendab, et nafta hind peaks püsivalt olema 150 $/b ehk üle 22^24 krooni bensiini või diisli liitrilt.

Ka 30% elektriautode osa prognoos 2030. aastaks on optimistlik: tõeline huvi auto vahetuseks tekiks siis, kui nafta hind oleks ligikaudu 175 $/b ehk ca 22 krooni bensiiniliiter. Kui 2030. aastaks sõidaks 50% autodest (300 000) Eestis elektril, tähendaks see elektritarbe kasvu ca 20% ehk 1,2 TWh, peamiselt öösel ehk baaskoormust ühtlustavalt. Selle saavutamiseks peaks üle 50% uute autode müügist 2012. aastast olema elektriautod. On see reaalne?

Käesolev artikkel ei ole lõplik tõestus, vaid Eesti jaoks äärmiselt tõsise teema esimene pisutki põhjalikum avalik käsitlus. Loodetavasti järgneb tõsise suhtumisega väidete, arvutuste ja kahtlustuste kontrollimine, kuid tundub tark samm, kui asuksime Eestis mõtlema suunal, mida teha olukorras, kui nafta hind on püsivalt üle 147 $/b.

+ artikkel PDFina siin lisas

Postitusele lisatud failid:
Inseneeria_nafta.pdf

Hardo Aasmäe InnoLab is

Raul @ 30.04.2010 15:11 | Registreerunud: 01.04.2003

Hardo räägib maailma asjadest:
via Arengufond

BP

Raul @ 11.06.2010 17:25 | Registreerunud: 01.04.2003


TEDxOilSpill June 28

Raul @ 19.06.2010 23:16 | Registreerunud: 01.04.2003

TEDxOilSpill will explore new ideas for our energy future, and how we can mitigate the current crisis in the Gulf of Mexico

http://tedxoilspill.com/

Masu „süüdlasteks” on ... loodusseadused

Raul @ 07.07.2010 11:54 | Registreerunud: 01.04.2003

Kaupo Vipp on Sirbis 23.04.2010 kirjutanud majandusest, loodusseadustest ja naftast päris huvitava artikli:

Enne inimese astumist tehnilise tsivilisatsiooni ajastusse ei eksisteerinudki meie planeedil ühtegi süsteemi või elusolendit, kes oleks suutnud eirata energia jäävuse seadusi ning seejuures ise püsima jääda. Kui näiteks rebane kulutaks saagi püüdmisele pikema aja jooksul rohkem energiat, kui ta püütud saagi seedimisest saab, siis teda kauaks ei oleks. Rooma impeeriumiga ning maiade ja inkade tsivilisatsiooniga juhtus sisuliselt sama. Uusajal aga olukord muutus, sest inimkond võttis „looduselt armuande ootamata” kasutusele fossiilkütused. Sai võimalikuks üks inimmoraali triumfe – loobumine orjapidamisest, mis oli sinnamaani olnud majanduse olulisim energiasisend. Praegu tarbib keskmine kodanik arenenud riikides energiat kogustes, mis võrdub umbes 147 inimese füüsilise tööga – orjandusliku ajastu mõistes töötab igaühe heaks meist ööpäev läbi 147 orja. Moodsa tsivilisatsiooni energiasisendist moodustavad taastumatud fossiilkütused ligi 90%.

Loe SIIT

 

Autori väitega, et "Sai võimalikuks üks inimmoraali triumfe – loobumine orjapidamisest, mis oli sinnamaani olnud majanduse olulisim energiasisend ", päris nõustuda ei saa. Tänases maailmas on orjust rohkem kui maailma ajaloos varem nähtud ...

Mike Mendez @ TEDxOilSpill

Raul @ 09.07.2010 11:35 | Registreerunud: 01.04.2003

Mike Mendez & Sapphire ettekanne tundus päris veenev.

Näha saab SIIT (algab umbes 1.01.00 pealt)

Idee lühidalt - kasvatada vetikaid ja toota nendest energiat/biokütust, kuna vetikad on meile teadaolevalt kõige suurema/kiirema biomassi tootlikkusega - väidetavalt: 3% veetaimi teeb umbes 50% kogu planeedi fotosünteesist (vetikad ei kuluta aega juurte, lehtede jm. taolise nodi väljaarendamiseks, millega maismaa taimed peavad paratamatult tegelema). Ka praegune nafta on 400 miljoni aasta taguse vetikamassi ladestumise tulemus.

+ tänases situatsioonis olulised steitmendid:
1) Viljakat maapinda tuleb kasutada toidu kasvatamiseks, mitte energia tootmiseks
2) Energia tootmine ei tohi saastada/kasutada puhast vett, sest see on meile eluliselt vajalik

Algae fuel WIKI

Eesti vaatevinklist:
Põlevkivi on fossiilkütus,omadustelt meenutab pruunsütt. Lähtematerjaliks bakterite, vetikate, planktoni biomassist moodustunud orgaaniline aine.

Kirde-Eesti põlevkivituha settebasseinides vetikate kasvatamine on ka ideena kuskilt läbi vilksanud. Hetkel plaanitakse tuhaväljadele/settebasseinidele hoopis tuuleparkide rajamist (via EE). Üks ei välista teist - samale alale peaks saama püstitada nii tuulikuid kui kasvatada vetikaid.

Saudis Stop New Oil Exploration to Prolong Petroleum Supply for Future Generations: King Abdullah

Raul @ 11.07.2010 12:45 | Registreerunud: 01.04.2003

For the radar: The Saudi Gazette reports King Abdullah has announced that the nation has stopped oil exploration on new fields to protect the petroleum supply for future generations.

via Treehugger

Saudi Arabia's economy is petroleum-based; roughly 75% of budget revenues and 90% of export earnings come from the oil industry. The oil industry comprises about 45% of Saudi Arabia's gross domestic product, compared with 40% from the private sector (see below). Saudi Arabia officially has about 260 billion barrels (4.1×1010 m3) of oil reserves, comprising about 24% of the world's proven total petroleum reserves.

WIKI

Õliliivad

Raul @ 02.12.2010 10:56 | Registreerunud: 01.04.2003

Kanada õliliiva kaevandused on suht sarnased Eesti põlevkivi kaevandustele. Meil võiks ka mõni filmitiim helikopteri võtta ja Kirde-Eesti tööstusmaastikke õhust filmida :)
Wiki Oil sands

+
BBC Four - The Curse of Oil - viimane seeria on osaliselt Kanada õliliivadest

3 osa oli Google Videost maas, aga siin olemas THE CURSE OF OIL: THE WILDERNESS

Bensiini hind kerkis tagasi Eesti kõigi aegade rekordtasemele

Raul @ 16.12.2010 17:52 | Registreerunud: 01.04.2003

Bensiini hind Eesti suuremates tanklates kerkis täna tagasi kõigi aegade rekordtasemele – bensiini 95 liiter maksis Statoilis 18.70 ja Neste automaatjaamades 18.45.

Kuigi diislikütuse liitrihind on Eestis 2008. aasta suvel ületanud ka 20 krooni piiri, siis bensiini 95 liitrihind ei ole Eestis kunagi nii kõrgel asunud kui 18.70.

via LU

Kummaline on see, et Eesti kütusehinnad pm. ei jälgi maailmaturu hindasid ...
kalju.ruutli.com

Seekord löödi üle 2008. aasta suve kõrgtase. Siis oli toornafta hinna tipp maailmaturul ligikaudu 145 USD/barreli eest. Täna küsitakse brent crude‘i barreli eest ca 90 dollarit. Jah, võrreldes 2008. aasta suvega on euro dollari suhtes märgatavalt nõrgenenud, kuid siiski ollakse toornafta hinna tippudest ka euro vääringus ligikaudu 25-30% madalamal kui toona. Matemaatikahuvilised saavad nüüd õiglase võrdlusbaasi saavutamiseks kohandada bensiini müügihinda ka vahepeal kasvanud kütuseaktsiisi määraga ja seejärel teha omad järeldused.

Alljärgnevalt on toodud toornafta maailmaturu hind viimasel 5 aastal eurodes:

Finantsvaade


Kildagaas / Shale gas

Promm @ 21.12.2010 18:27 | Registreerunud: 01.04.2003

Minu jaoks uus nähtus kildagaas ehk shale gas. Sisuliselt kõige raskemini kättesaadav fossiilkütus. Selle kraami välja imemise tehnoloogia tundub suht jabur. Fossiilenergia jüngrid muutuvad üha meeleheitlikumaks.

Phase one involves a drilling a 23 cm hole 3774 m down, then turning a 13 cm bore horizontally for 1338 m along the shale seam.
Then the rig is removed, and the frack team arrives. They feed a "perf gun" down the bore. It's a steel tube packed with a string of explosives that blow holes the width of a fine knitting needle 18 inches into the surrounding shale.
Then the perf gun is withdrawn and 16 massive trucks move in. Together they generate 7,800 psi pressure to force a mixture of fine sand, water and lubricant chemicals into the bore. The sand blasts into the piercings in the shale and jams open crevices so the gas can find its way into the bore.

WIKI
BBC

Coal-Eating Bacteria to “Grow” Natural Gas

Raul @ 21.12.2010 23:03 | Registreerunud: 01.04.2003

Meenutab veidi seda varianti, kus toimub bakterite abil vanade puuraukude "taaskasutamine":

Who needs to drill more holes to get more natural gas when you can just “grow” it in existing ones? Luca Technologies, a Colorado-based startup, has devised a way to generate and extract more natural gas from dried-up coalbed methane wells. The trick: Injecting water and nutrients into coal seams to jump-start the process in which bacteria digest coal to make methane, the primary constituent of natural gas. “It’s almost like fertilizing the lawn. We’re helping the biogenic natural gas process,” Robert Pfeiffer, the company’s CEO, tells CNET News. “The whole basin is already made by this same microbial life we are working with today.”

via Inhabitat

Luca Technologies extends natural gas production in depleting coal, gas, oil and organic-rich shale wells into new sources for the stable, long-term generation of pure natural gas. The Company creates new sources for stable, long-term natural gas production by recycling existing oil and gas infrastructure and applying biotechnologies to access previously unrecoverable energy resources.

Conventional drilling disrupts subsurface microbial habitats that have been converting energy-rich organic matter into natural gas for millions of years. Luca Technologies restores the subsurface habitats in depleting gas and oil wells and harvests the natural gas these ecosystems produce.


The UK Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security (ITPOES)

Raul @ 19.01.2011 20:36 | Registreerunud: 01.04.2003

The UK Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security (ITPOES) consists of eight companies: Arup, FirstGroup, Foster + Partners, Scottish and Southern Energy, Solarcentury, Stagecoach Group, Virgin Group, and Yahoo.(Their report includes a chapter written by Shell corporation.)

http://peakoiltaskforce.net/
Wiki Predicting the timing of peak oil

Boldis on vaid insenerid ja arhitektuur - ka ülejäänud ettevõtted on maailma oma ala tipud.

Wiki: Saudide naftavarud on tegelikult 40% väiksemad?

Raul @ 11.02.2011 16:45 | Registreerunud: 01.04.2003

Looks like peak oil might be even closer than we thought -- the most recent Wikileaks cable released by the Guardian has revealed that US diplomats are convinced that Saudi Arabia has overestimated its vaunted oil reserves by a stunning 40%. Saudi Arabia is the world's largest oil supplier, and is widely believed to be sitting atop the largest supply of the stuff in the world. But this revelation shows that the country may not have enough oil to keep prices from rising drastically over the next couple years.

Treehugger

The US fears that Saudi Arabia, the world's largest crude oil exporter, may not have enough reserves to prevent oil prices escalating, confidential cables from its embassy in Riyadh show.

The cables, released by WikiLeaks, urge Washington to take seriously a warning from a senior Saudi government oil executive that the kingdom's crude oil reserves may have been overstated by as much as 300bn barrels – nearly 40%.


via GuardianBlind Spot

Raul @ 20.03.2011 00:14 | Registreerunud: 01.04.2003

Blind Spot is a documentary film that illustrates the current oil and energy crisis that our world is facing. Whatever measures of ignorance, greed, wishful thinking, we have put ourselves at a crossroads, which offer two paths with dire consequences.
If we continue to burn fossil fuels we will choke the life out of the planet and if we don’t our way of life will collapse. According to one review, it makes An Inconvenient Truth look like a sitcom.

There’s a lot of environmental films out there that while not painting a rosy picture still want us to feel a sense of hey things will still be ok, not so with Blind Spot. Director Adolfo Doring has, along with many of the scientists, economists and other experts, wisely decided that the time for coddling us is past, perhaps even too long past. This absolutely beautifully shot ode to the end of our world as we have known it doesn’t even bother to try and convince us. Either you see the visual beauty of this world, city and country, and want to save it or you don’t.

Either you hear and heed the wisdom of the cadre of experts he presents or you don’t. There is no panic in this ?lm just an absolute and stark reality that we either choose to face or not. Either way the ?lm tells us it’s coming and as one environmental advocate quotes nature as saying (and I paraphrase) either you do it or I will and if I do it I’ll remove things and most of them will be you.


The World's First Petroleum Stamps

Raul @ 21.07.2011 14:32 | Registreerunud: 01.04.2003

Although oil field scenes were depicted on banknotes as early as 1861 (and even earlier on stock certificates), the world's first postage stamps to depict oil-related themes were only issued in 1919-23 by the National Republic of Azerbaijan, the Azerbaijan SSSR and the Transcaucasian Federated Republics.

via Peter A. Scholle

wiki Petroleum industry in Azerbaijan

Richard Sears: Planning for the end of oil

Raul @ 15.01.2012 16:40 | Registreerunud: 01.04.2003

As the world's attention focuses on the perils of oil exploration, we present Richard Sears' talk from early February 2010. Sears, an expert in developing new energy resources, talks about our inevitable and necessary move away from oil. Toward ... what?Kanada õliliivadest

Raul @ 18.02.2012 18:34 | Registreerunud: 01.04.2003

Saudi Arabia reveals plans to be powered entirely by renewable energy

Raul @ 20.10.2012 10:19 | Registreerunud: 01.04.2003

Saudi Arabia, the world's biggest oil producer, has plans to become 100% powered by renewable and low-carbon forms of energy, according to an influential member of the royal family.

Saudi Arabia says it wants to use fossil fuels to produce other goods rather than use it for power generation.

via Guardian

... umbes nii nagu eestlased tahavad, et nende metsast tehakse mingeid väärtuslikke esemeid, mitte ei põletata katlas.

Keerulisuse hiilgus ja viletsus

Raul @ 07.11.2013 12:05 | Registreerunud: 01.04.2003

Hardo Pajula artiklite sari
01.11.2013

Pluss-summa majanduse vundamendiks on kivistunud ja veeldunud päikesevalgus ning inimese leidlikkus viimase vabastamisel ja kasutamisel. Moodsad ühiskonnad vajavad oma kasvava keerulisuse säilitamiseks järjest suuremas koguses energiat. Tainteri sõnul olid nafta eelsel ajastul peamisteks akumuleerud energia allikateks vallutatud rahvaste varasemate perioodide viljasaagid või nende kogutud väärismetallide varud. Kui alistatud rahvaste ressursid aga kord juba kasutusele võetud olid, tuli liidetud territooriumi kontrollimiseks, haldamiseks ja kaitsmiseks otsida üha kaugemalt üha uut energiat ja nii on kõik vallutussõdadel rajanevad ühiskonnad viimaks jõudnud oma loomulike piirideni. Praegu sisaldub keskmise sõiduauto täidetud kütusepaagis energia, mis vastab täiskasvanud mehe kahe aasta füüsilisele tööle. Seetõttu ei ole ilmselt juhus, et 1861. aastal alanud suurim orjuse kaotamiseks peetud sõda leidis aset vaid paar aastat pärast esimese majanduslikult tasuva nafta puurtorni ehitamist. Vägisi tundub, et lisaks nüüdisaegse ühiskonna keerulisusele on ka meie kõrged moraalistandardid vormitud nafta viskoossest materjalist.

https://www.swedbank.ee/business/infoportal/portal/archive?id=20131101151706057