Hetkel lehel:
3 külalist
tempt » KONKURSID - competitions » JOOOODIKUD!!!

JOOOODIKUD!!!

JOOOODIKUD!!!

Urmet @ 02.06.2009 15:14 | Registreerunud: 17.04.2003


Ehk Ideekonkurss täiskasvanud elanikkonnale suunatud alkoholi liigtarvitamise vastase kampaania teostamiseks. Ideekonkursi eesmärgiks on saada parim ideekavand täiskasvanud elanikkonnale suunatud alkoholi liigtarvitamise vastase kampaania teostamiseks. Ideekonkurss hõlmab:
Kampaania strateegia väljatöötamist ja ideelahendused.

NÕUDED:
1.Vähemalt kahel kampaania töörühma liikmel peab olema vähemalt 8-aastane töökogemus reklaami- või turunduse valdkonnas; Nimetatud nõudele vastavust tõendab osaleja töörühma liikmete kohta esitatavate elulookirjeldustega.
2.Kampaaniat elluviival agentuuril või vähemalt 1 töörühma liikmel peab olema varasem kogemus vähemalt kolme sotsiaalkampaania teostamisel viimase 5 aasta jooksul; Nimetatud nõudele vastamist tõendab ideekonkursil osaleja lepingute loeteluga või töörühma liikmete poolt osaletud projektide nimetamisega.
3.Agentuuri viimase majandusaasta netokäive reklaami-või turunduse valdkonnas peab olema vähemalt 5 miljonit krooni. Nimetatud nõude tõendamiseks täidab osaleja Lisa 1 vormi A.


Riigihanke leht

Promm @ 02.06.2009 17:52 | Registreerunud: 01.04.2003

Ikka väga kitsaks tahetakse osalejate ring ajada.
Niimoodi ju joodikud ei saagi osaleda.

Urmet @ 02.06.2009 18:19 | Registreerunud: 17.04.2003

Nuh, vähemasti arhitektviite pole vaja.
:)

Urmet @ 04.06.2009 14:43 | Registreerunud: 17.04.2003

Et siis kuhu peaks portfooliod sisse andma?